Användning av kemiska rengöringsprodukter utsätter människor, djur och ekologiska system för onödiga risker och måste minska drastiskt om arvet till kommande generationer skall säkras.

Men Innu-Science rengöringsprodukter, baserade på bioteknik, gör du en instats både för miljön och dig som användare, utan att göra avkall på funktion eller kvalitet.

Det är enklare än många tror att städa med miljö och hälsa i fokus!

Läs mer under: www.linsupply.se/stada-med-bioteknik/